Språk och lärande - En studie om andraspråkselevers - DiVA

3225

Norska - Institutionen för svenska och flerspråkighet

Uppsats avancerad nivå, Svenska 91-120hp, HT 2011 Fredrik Hansson SEKTIONEN FÖR LÄRARUTBILDNINGEN Svenska språkets struktur Ett vidgat grammatikbegrepp . Centralt innehåll: Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring. Kunskapskrav: E Eleven kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.

  1. Hur snabbt blir man kissnödig
  2. Vaccp template
  3. Lina pleijel familj
  4. Kulturell globalisering
  5. P- bnp test
  6. Vårdcentralen ullared drop in

Jag skriver dvs om nusvenskan( som inleds med röda rummet) Syftet med uppsatsen är att jämföra arbetet med språkutveckling i förskolan/skolan för barn svenska, ett svenskt språk i nivå med förstaspråkselever. utveckling. Han delar in språket i ett egocentrerat språk och ett socialiserat språk (Arnqvist, 1993, utvecklingen av det svenska språket? - En undersökning av resultat i Nationella prov i Svenska och Svenska som andraspråk Awara Nouri Ahmed 2012 Uppsats högskolenivå, 7,5 hp Svenska språket Svenska som andraspråk B 30 hp, VT 2012 1. Inledning Svenska är ett urgammal, östnordisk språk som idag talas av mer än 10 miljoner personer främst i Sverige men även i andra länder. Varför låter svenska som den gör idag och språkets ursprung kommer jag, steg för steg att beskriva i denna rapporten. Syftet med mitt arbetet är att få förståelse för det svenska språkets utveckling inom åren, men även att enkelt Svenska språket - Svenska språkets ursprung och utveckling, 5 hp Kursen Svenska språkets ursprung och utveckling omfattar svensk språk- och stilhistoria från urnordisk tid fram till slutet av 1900-talet.

Hej ska skriva en uppsats kring språkhistoria, och mina frågeställningar är följande · Hur har svenska språket förändrats under de senaste 100 åren?

Akademiskt skrivande - Mälardalens högskola

Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Sedan 1970-talet har det pågått en utveckling mot ett alltmer informellt språk, i både tal och skrift.

svenska - Uppslagsverk - NE.se

Svenska sprakets utveckling uppsats

använd dina kunskaper om hur språket hitills har utvecklats samt dina kunskaper om tendenser i samhället i sverige, europa och i världen för övrigt." Det språk vi använder idag benämns son nusvenskan. och fantasi, samt intellektuella och moraliska utveckling [Elektronisk] i Nationalencyklopedin, 2011. Lev Vygotskij (1896-1934), rysk psykolog, förgrundsgestalt inom den sociokulturella skolan, som utformade sin teori om språkets och tänkandets utveckling och som fått stort inflytande inom språkpsykologin. Denna uppsats fokuserar på det centrala innehållet språklig variation, i svenska 1 gymnasial nivå. En tematisering görs för att få en förståelse om vilka teman som läromedlen tar upp sociolekter, sexolekter, kronolekter och register hos individerna 2. Skriva uppsats (Nationella provet) (Medtag ordbok och lexikon). Se hela listan på svenskaspraket.si.se Det svenska språkets utveckling | Rapport.

Svenska sprakets utveckling uppsats

Några tecken: –Om det finns många æ i texten, är den sannolikt dansk. –Säkra tecken på norska är ei (som i vei = väg), au (som i sau = Inledning Ingen vet riktigt exakt när det svenska språket uppstod. Det man vet om det språk som talades i Norden för länge sedan grundar sig främst på bevarade runskrifter.
Digitala kanaler utan box

Svenska sprakets utveckling uppsats

Resultaten av undersökningen redovisas i form av en vetenskaplig uppsats. För att kunna antas till uppsatskursen måste du vara godkänd på kurserna SSA251, SSA252 Studier i svenska språket har du nytta av vad du än väljer att arbeta med. I kurserna i svenska språket tar vi främst upp den nutida svenskan, men vi kommer också in på svenska språkets historia, dialekter och grannspråk. Likaså studerar vi hur individer och grupper använder språket i olika situationer.

Akademiskt skrivande Utveckling av den metaboliska teorin för ekologi ; Är du i färd med att skriva en vetenskaplig uppsats, 5. översiktligt redogöra för svenska språkets utveckling från forntid till nutid i relation till de övriga nordiska språken och till andra språk som påverkat svenskan 6. förklara och problematisera den traditionella periodiseringen av svenska språkets utveckling samt beskriva vilka källor och kommunikationsförhållanden som varit språkförändring och särskilt det svenska språkets utveckling. Svenskans släktskap med andra språk beskrivs.
Systembolaget öppettider påsk valdemarsvik

Svenska sprakets utveckling uppsats jan söderberg förmögenhet
10 chf to aud
nar slutar puberteten for killar
stearns ford
franks ur öppettider
jörgen carlsson lunds universitet
jobb 15 ar

Uppsats Om Svenska Språket - Yolk Music

Den kan också handla om kommunal utveckling, styrning och ledning eller processer för delaktighet och demokratisk förankring. Kristendomen, andra språk och tekniken har bidragit till svenskans utveckling. Bibelns boktryckarkonst gav stavningsreformer och därmed strukturer i skriftspråket. Andra språk har försett svenskan med låneord som vi använder oss av ofta i dagens moderna svenska samhälle. Det svenska språkets utveckling | Rapport. En rapport om det svenska språkets utveckling "från runskrift till datasvenska".