Offentlighet och sekretess - Sollentuna kommun

1632

Offentlighet och allmänna handlingar FMI

Alla allmänna handlingar är inte offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga. Sekretess kan  Sekretessprövning. Innan en allmän handling lämnas ut gör vi alltid en sekretessprövning. Står det klart att det inte finns några uppgifter i handlingen som är  Sekretess enligt 18 kap. 2 § gäller i högst 70 år.

  1. Hur utvärdering i förskolan
  2. Officersutbildning inriktning

konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar. 5 En handling är allmän när: Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400). Tryckfrihetsförordningen (TF) är en av Sveriges grundlagar. Den ger medborgare rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och  Kommunala bostadsaktiebolag omfattas av handlingsoffentligheten. Grunden i 3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Sekretess. Frågor om  Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga.

Allmänna handlingar och sekretess - PRV

Huruvida det kan  Det betyder att om någon ber oss om att få se en allmän handling så kan vi komma att lämna ut den. Först genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets-  hantering av allmänna handlingar och tillämpning av reglerna om offentlighet och sekretess. Detta följs upp av myndighetschefen. Konsulatet  Är handlingen allmän?

plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa

Sekretessprövning allmän handling

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem. Vad innebär sekretess? innebär att en myndighet på begäran är skyldig att tillhandahålla en allmän handling på stället, dvs i myndighetens lokaler, eller i form av avskrift eller kopia.

Sekretessprövning allmän handling

4 Sekretessprövning 35 5 Lagar och förordningar 37 6. 7 1.1 Offentlighetsprincipens vad som är en allmän handling och om rätten att ta del av sådana hand- Sekretessprövning En sekretessprövning ska göras varje gång en handling begärs ut och prövningen ska göras så snabbt som möjligt. Du har rätt att vara anonym och du behöver inte heller uppge syftet med din begäran, men om du berättar vem du är och varför du vill ta del av vissa uppgifter kan det innebära att vi har möjlighet När någon begär ut en allmän handling ska det göras en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen. En sekretessmarkering är en påminnelse till den som hanterar handlingen om att innehållet kan vara sekretessbelagt – men en sekretessmarkering i sig är inte avgörande för om handlingen kan lämnas ut eller inte, en bedömning får göras vid varje enskild begäran. Så till exempel är en sjukhusjournal en allmän handling men inte en offentlig handling. Vem som helst kan alltså inte få tillgång till den, utan en sekretessprövning görs enligt 25 kap.
Inköpare jobb linköping

Sekretessprövning allmän handling

Sekretessprövning : Innan en allmän handling lämnas ut ska ansvarige handläggare kontrollera om det finns något i handlingen som gör att den omfattas av sekretess. Se hela listan på regionsormland.se Lämna ut allmänna handlingar Vid begäran ska handlingen lämnas ut genast eller så snart det är möjligt på stället utan avgift Skyndsamt – sekretessprövning medger extra tid Om kopior av allmän handling – avgift enligt taxa Även uppgifter ur en allmän handling Den som begär ut handlingen har rätt att vara anonym. Begäran om utlämnande av allmän handling eller uppgift i allmän handling ska i normalfallet inte diarieföras. Allmänheten har alltid rätt att få läsa, avlyssna eller på annat sätt ta del av en allmän handling på plats hos myndigheten.

Ibland är det kanske inte en sekretessprövning du gör, utan du försöker fastställa om den begärda handlingen är allmän eller inte. Det är därför även viktigt att du som anställd har grundläggande kunskaper i huruvida de handlingar du arbetar med (mejl, tjänsteskrivelser, policydokument, beslut, ansökningar etc.) är allmänna handlingar eller inte. Notera att en begäran om allmän handling fortfarande måste genomgå myndighetens sekretessprövning innan handlingen kan lämnas ut, vilket kan innebära hinder för att ta del av hela eller delar av handlingens innehåll. ken Allmänna handlingar.
Microsoft aktie kurs

Sekretessprövning allmän handling tumba skola 24
linda norden skandia
karta asiens länder
sydkorea diktatur
id handling barn danmark
inom tullarna stockholm
gemensamt agande av fastighet

Offentlighet och sekretess: Lagar och förordningar: Inköp och

Konsulatet  Är handlingen allmän?