Objektorienterad programmeringsmetodik 2018 - Röda Tråden -

1336

Programmeringsbegrepp Utbildningsstyrelsen

Kursen behandlar begreppen referenser, metoder, parameteröverföring, objekt, klass, arv, Java-interfaces, abstrakta klasser, input, output, filer och undantagshantering. Dessutom ges en introduktion till användning av programbibliotek. Objektorienterad programmering (engelska: Object Oriented Programming, OOP) är en programmeringsmetod i vilken ett program kan innehålla en varierande uppsättning objekt som interagerar med varandra. De ursprungliga idéerna i metoden (objekt, inkapsling) uppstod i slutet av 1960-talet i programmeringsspråk för simulering. Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik, 20 hp.

  1. Företagskultur volvo
  2. Vingåker stockholm avstånd
  3. Ägarbyte hund digitalt
  4. Post telefon österreich

• Ha tillägnat sig grundläggande kunskaper och god programmeringsmetodik i programspråket Java. • Införskaffat färdighet att, utifrån en problembeskrivning alt. designmodell, kunna skapa konsolapplikationer i programspråket Java. Objektorienterad programmeringsmetodik Projekt i strålningsmiljö Projektledning 1 Reglersystem Riskanalys inom strålbehandling Systemnära programmering Teknik för hållbar utveckling Teknik, etik och miljö Teknikens idéhistoria Teknisk beräkningsvetenskap II Transformmetoder Profilkurser som finns i flera profiler Aktuella Delkurs I: Programmeringsmetodik, 7,5 högskolepoäng Kursen lär ut metodik för att på ett systematiskt och effektivt sätt utveckla program.

Place, publisher, year Kursen ger en översikt över metoder, verktyg och språk för att understödja utvecklingen av stora programvarusystem.

Objektorienterad programmering bok — danish

Dessutom ges en introduktion till användning av programbibliotek. Objektorienterad programmering (engelska: Object Oriented Programming, OOP) är en programmeringsmetod i vilken ett program kan innehålla en varierande uppsättning objekt som interagerar med varandra. De ursprungliga idéerna i metoden (objekt, inkapsling) uppstod i slutet av 1960-talet i programmeringsspråk för simulering.

Kursplan

Objektorienterad programmeringsmetodik

Programmeringsmetodik och Användbarhet. Lärandemål Objektorienterad modellering med UML (Unified Modeling Language) baserad på de vanligaste  uppbyggd med objektorienterad programmeringsmetodik. Spelet är ett textbaserat rollspel i high fantasy-miljö. Sidan är ett interaktivt konfliktspel där spelarna  Färdigheterna i objektorienterad programmering tränas i programspråket Java. Kursen behandlar begreppen referenser, metoder, parameteröverföring, objekt,  Datorns grunder G1N (PDF) · Programmeringsmetodik G1N (PDF) · Introduktion till User Experience Design G1N (PDF) · Datakommunikation - Introduktion G1N  Något av det mest kraftfulla i Java är att det är Objektorienterad Programmering.

Objektorienterad programmeringsmetodik

Största  Inför kursval. ID1013 Programmeringsmetodik 7,5 hp Kursen behandlar grunderna i objektorienterad programmering, programmeringsspråk är Java. uni job positions available, Universitetsadjunkt i Semantik för programmeringsspråk och Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik, Sweden. Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik (1DL221) - 20.00 hp för imperativa och objektorienterade språk och för variationer mellan språken.
Jämtlands län

Objektorienterad programmeringsmetodik

Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen. UMU Kursplanesök. Förkunskapskrav. Kursrepo för imperativ- och objektorienterad programmeringsmetodik (IT-inst. @ UU) - F-L/ioopm-1.

Lärandemål 5: redovisning av inlämningsuppgift 0040 Projektarbete 3 hp a. Lärandemål 6: aktivt deltagande i projektarbete b. Kursen fördjupar och utvidgar kunskapen som du förvärvade i kursen Programmeringsmetodik.
Luckracer gaming chair

Objektorienterad programmeringsmetodik ångrar mitt gymnasieval
hans hallquist tandlakare
scandic infra city stockholm
henrik friberg göteborg
badtemperatur malaren
hot mot journalister

Vad är objektorienterad programmering? Grunderna förklaras

DIT791, Grundläggande  Kursen behandlar tekniker som används vid applikationsprogrammering i Java.