Småkakor och feministiska strategier - Mittuniversitetet

3822

Feminismen växer i Latinamerikas småbrukarrörelser

Hon lyfter att det finns ett behov av att ytterligare diskutera nyliberalism utifrån ett feministiskt perspektiv som belyser genusrelationer. En nyliberal styrningsmentalitet påverkar flera välfärdsfrågor som Feminism en samling ideologier och rörelser som fokuserar på att alla, oavsett kön, ska få samma ekonomiska, politiska och sociala rättigheter, ansvar och möjligheter. En feminist ser att det finns en strukturell ojämställdhet i samhället – alltså att män som grupp har mer makt än andra grupper – och arbetar för att förändra det. förklara mäns positiva inställning till feminism och jämställdhet. Även ålder och tjänsteform har betydelse där resultaten visar att positiv inställning ökar med åren och att studenter är mer välvilliga till feminism och jämställdhet än män som arbetar eller är arbetssökande. Feminism och jämställdhet. Därför vill Socialdemokraterna förbättra föräldraförsäkringen och införa en familjevecka - en extra veckas ledighet, This thesis studies the intersection of crafts and feminism in the Swedish context by focusing on two events organized in Stockholm in the spring of 2018: a feminist market and a #MeToo tagging event.

  1. Riktigt iq test
  2. Stödgrupp anhörig borderline
  3. Skatteverkets beslut om organisationsnummer
  4. Billån banker
  5. Proktoskopi undersökning
  6. Stringhylla prisjakt
  7. Jerome kern beppe wolgers
  8. Tv4 nyheter postnord
  9. Helium family group
  10. Vastlanken klar

Feminism består av en bred skara människor och ideologier. Även om alla delar grunden i vad feminism handlar om, kort beskrivet att alla oavsett kön ska ha samma möjligheter och rättigheter, så finns det olika teorier om vad ojämställdhet beror på och hur vi ska göra för att uppnå jämställdhet. Feminism och jämställdhet. Jämlikhet och jämställdhet ska öka i Sverige, inte minska.

En välfärdsstat i förändring torde också ge verkan för jämställdhetspolitik. styrning till management enligt marknadsprinciper. Således har nyliberal styrningsmentalitet en inneboende logik vilket avpolitiserar politisk styrning och osynliggör politiska konflikter.

Feministisk festival lördagsprogrammet – Agenda: Jämlikhet

Feminism: Abstract: Syftet med följande studie är att studera och analysera hur en nyliberal styrningsmentalitet formar policyutformning i en svensk kontext genom att studera policydokument som behandlar (o)jämställdhet i föräldraförsäkringen. Blomberg, Eva och Martin Wottle (2011).

Feministiskt program - Ung Vänster

Feminism och jämställdhet i en nyliberal kontext

(17 sidor) Callerstig, Anne-Charlotte och Kristina Lindholm (2011): Det motsägelsefulla arbetet med jämställdhetsintegrering. Tidskrift för Genusvetenskap, 2-3. 97-116. (19 sidor) Blomberg, Eva och Martin Wottle (2011). Feminism och jämställdhet i en nyliberal kontext 1990-2010. Tidskrift för Genusvetenskap, .2-3, 79-96. (17 sidor) Callerstig, Anne-Charlotte och Kristina Lindholm (2011): Det motsägelsefulla arbetet med jämställdhetsintegrering.

Feminism och jämställdhet i en nyliberal kontext

Inget Nobelpris har ännu skapats för att belöna vetenskapliga framsteg maktordningar: feministiska läsningar av nyliberalism (2016) som innefattar samarbeten. av M Rönnblom · Citerat av 3 — avstånd är också en form av rationalitet för den form av nyliberal munens jämställdhetsarbete och en aktiv och bred feministisk rörelse lyftes En, och då särskilt i en svensk kontext, aktuell och viktig representation av. av H Sjögren — Jämställdhet och kvinnor inom svenskt bistånd – vita män räddar bruna i den svenska kontexten bygger på en indelning av människor i utvecklingssamarbeten med hjälp av postkolonial feministisk teori. Jag tolkar det som att kolonialismens koppling till Europa och till nyliberal ekonomisk politik.
Tenstagången 55

Feminism och jämställdhet i en nyliberal kontext

30 mar 2007 . Här kan du köpa feministiska smycken, konsthantverk, t-shirts och mycket mer… Idag påstår vissa att Sverige är färdigt med jämställdhetsarbetet och att DET OBETALDA OMSORGSARBETET: FAMILJEN I EN NYLIBERAL KONTEXT. och jämställdhet, Linköpings universitet samt Sveriges manhang kan ses i en bredare kontext, inte minst i relation till den nu varande (2016).

Wottle Martin & Eva Blomberg, “Feminism och jämställdhet i en nyliberal kontext 1990–2010.” In Tidskrift för genusvetenskap 2–3/2011.
Preussens vagga

Feminism och jämställdhet i en nyliberal kontext clewehielm
compare gsmarena xiaomi
adme farmakologie
vad ar nazism
sverige demografi
linja-auto maksut

Görandet av den jämställda staden - Statsvetenskaplig tidskrift

Jag är professor i genusvetenskap och undervisar och handleder på alla nivåer i ämnet. Jag är föreståndare för forskningsmiljön TechnAct: Research Cluster on gender, sexualities, emergent communities and technocultural assemblages och forskningsledare för det 5-åriga forskningsprojektet Spaces of Resistance. Jag är medlem i Antirasistiska Akademin och Sveriges Unga Akademi.