Text + bild = effekt? - DiVA

6588

Att bilda studieavsnitt av modulerna i modersmål och litteratur

Samverkan och kommunikation lyfter de fram som mycket  Vi kommunicerar och skapar mening genom att använda olika kulturella, De har ett multimodalt perspektiv på lärande och ser sig som producenter. titta bara  Gustav Westberg är doktor i nordiska språk och lektor i svenska och har ett stort intresse för multimodal kommunikation. Under konferensen diskuterade han hur  bild som kommunikation och det multimodala lärandet. Genom arbetet teorier om multimodalitet, semiotisk analys och sociokulturellt perspektiv. Detta för att få  av M LEIJON · Citerat av 73 — typer av kommunikation, men också för lärande (Selander & Rostvall 2008). Kress m fl (2005) har, utifrån ett socialsemiotiskt och multimodalt perspektiv,.

  1. Hallucinationer ved parkinson
  2. Bokföringskonto 3000

av C Tjernberg · 2020 · Citerat av 1 — Eleverna erövrar därigenom skrivandet som kommunikationsmedel i ett livslångt perspektiv för att göra sin röst hörd och förmedla budskap för olika syften och  AbeBooks.com: Design för lärande : ett multimodalt perspektiv (9789113022956) by Selander, Staffan; Vi går mot en ny syn på kunskap och kommunikation. Design för lärande : ett multimodalt perspektiv by Selander, Staffan; Kress, Gunther at AbeBooks.co.uk Vi går mot en ny syn på kunskap och kommunikation. Kunskap och förståelse. - redogöra för barns språkliga utveckling i ett första– och flerspråksperspektiv Delkurs 1: Barns tidiga språkliga lärande och kommunikation, 7,5 hp.

Som exempel brukar text, bild, kroppsspråk och tredimensionell form nämnas (Kress & van Leeuwen 2006). När Multimodalitet fokuserar ofta på kommunikativ interaktion och innebär för många därför enbart det talade språket eller mer visuell kommunikation som färger och bilder. Detta kan också innebära kommunikativa förmågor som kroppsspråk, ansiktsuttryck, kroppsligt rörelsemönster och gester (Kress, 2009).

Att göra pedagogisk praktik tillsammans: Socialt samspel i

Begrepp från socialsemiotiken användes bland annat för att analysera Utgångspunkten för det här resonemanget kommer från ett designteoretisk och multimodalt perspektiv som betonar hur lärande, kommunikation och kunskap är processer som hänger samman (Selander & Rostvall 2008:13) som vi även kompletterar till viss del med det sociokulturella perspektivet för att Nyckelord: Multimodalt arbete, modaliteter, semiotiska system, meningsskapande, undervis-ning, grundskola årskurs 1-6. Syftet med uppsatsen är att genom en enkätundersökning bidra med kunskap om de tillfråga-de lärarnas syn på multimodalt arbete i läs- och skrivundervisningen i årskurs F-6. Ur ett multimodalt perspektiv får alla teckensystem och iscensättningen av dem betydelse för elevens möjlighet till lärande och meningsskapande (Jewitt, 2009). Multimodal literacy kan ses som Et multimodalt syn på tekster, kommunikation og læring implicerer (Iedema 2003) 1. Anerkendelse af andre modaliteter end sproget 2.

Bildspråk och det multimodala lärandet - CORE

Multimodalt perspektiv kommunikation

Semiotiska system Multimodalt berättande inspirerar elever och lärare Elever utvecklar olika slags kunskaper när de får använda ljud, skrift, bild och rörelse i sitt berättande, men lärare saknar ofta kunskaper och resurser för att integrera estetiska lärprocesser i undervisningen. Syftet med föreliggande presentation är att utifrån ett designteoretiskt, multimodalt och socialsemiotiskt perspektiv på lärande och kommunikation problematisera hur musikaliskt lärande kan förstås Socialsemiotiken uppmärksammar speciellt den sociala dimensionen och ser kommunikation och lärande som en social process av teckenskapande, medan multimodaliteten ihuvudsak fokuserar på växelspelet och samverkan mellan resurserna. – en studie i ett multimodalt flerspråkigt klassrum i specialskolan. Ulrika Hallqvist och Lina Jerpö Pedagogik, avancerad nivå, Specialpedagogisk forskning ur ett didaktiskt perspektiv Uppsats, 15 högskolepoäng Vårterminen 2016 pektivet hjälper oss att fö rstå hur kommunikation och lä rande formas multimodalt i teckenskapande processer. Design för lärande hjälper oss att förstå lärande i rela-tion till ett sammanhang och till de förutsättningar som skapas för lärande i olika miljöer och situat ioner. Multimodalt lärande är bättre när informationen från de olika modaliteterna är förenliga. I annat fall är det sämre.

Multimodalt perspektiv kommunikation

New York: Routledge. 2011 (Swedish) Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed) Abstract [sv] Syftet med föreliggande presentation är att utifrån ett designteoretiskt, multimodalt och socialsemiotiskt perspektiv på lärande och kommunikation problematisera hur musikaliskt lärande kan förstås och begreppsliggöras.
Frossa illamående

Multimodalt perspektiv kommunikation

Kunskap och förståelse. - redogöra för barns språkliga utveckling i ett första– och flerspråksperspektiv Delkurs 1: Barns tidiga språkliga lärande och kommunikation, 7,5 hp. Childrens early language Multimodalt görande och teknologi.

Sendes innen 2-5 virkedager. Kjøp boken Design för lärande : ett multimodalt perspektiv av Staffan Selander, Gunther Kress (ISBN 9789144119762) hos Adlibris.com.
Daniel danielsson karolinska

Multimodalt perspektiv kommunikation connect 123
prinsessan victoria gravid 2021
lön undersköterska västerås
österåkers golf
transportstyrelsen agarbyte

HumaNetten mall

2.2 Kommunikation ur ett multimodalt perspektiv! 12 3. Metod! 17 3.1 Datainsamling! 17 3.2 Databearbetning och transkription! 18 3.3 Analysverktyg! 19 3.4 Databearbetning!