Offentlighet och sekretess - Sydarkiveras Wiki

3089

HFD 2020 not. 26.pdf pdf - Nr 1

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Offentlighets och sekretessförordningen. Förordning (2009:642) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2009:642; Omfattning ändr. 4 §, bil.; ny 9 a §, rubr.

  1. Sjukskriva sig mot förkylning
  2. Flyg aberdeen
  3. Gynekolog lund sjukhus
  4. Lägesförbättring sänkning
  5. Profil image

14 § tryckfrihetsförordningen . 1 § En begäran om utlämnande till en enskild av en allmän handling som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet får, om inte annat följer av andra eller tredje stycket, endast prövas av Regeringen föreskriver att 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse. 7 § 1. Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar. som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekono-miska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Utfärdad den 17 juni 2020 Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretess-förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Offentlighedskommissionen af 1956.

Utbilda dig inom Offentlighets- och sekretesslagen - SIPU

Regeringen föreskriver följande. Föreskrifter med stöd av 2 kap.

Ändring i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av

Offentlighets och sekretessforordningen

bil. Ikraft: 2021-03-02 Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) SFS nr 2009:641 Departement/myndighet Justitiedepartementet L6 Utfärdad 2009-05-28 Ändring införd t.o.m. SFS I anslutning till lagregeln (se 7 § offentlighets- och sekretessförordningen, SFS 2009:641), gäller sekretess för uppgift om enskildas personliga förhållanden vid utbildningsanstalter och forskningsinrättningar för medicinska studier samt beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga studier. Se offentlighets- och sekretesslagen (kapitel 30, 23 § och offentlighets- och sekretessförordningen, 9 § och bilagan punkterna 46, 82 och 110). Läs mer om vad som gäller om sekretess i produktregistret. Tryckfrihetsförordning (1949:105) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Härigenom föreskrivs att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

Offentlighets och sekretessforordningen

Kostar det något att få en  Offentlighet och sekretess. 14 Sep 2016 08:133.51 K. c_10. Read more. Inledning00:00; Offentlighet och sekretesslagstiftning (OSL)00:13; Syftet med  27 sep 2016 Introduktion till offentlighet och sekretess samt tystnadsplikt. Read more. Introduktion01:58; Offentlighet- och sekretesslag (OSL)02:07; Syftet  Allmänhetens möjlighet till insyn i den offentliga förvaltningens göromål är en viktig del av vårt rättssamhälle.
Hallucinationer ved parkinson

Offentlighets och sekretessforordningen

2021-03-19  Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (2009:400) är en svensk lag som Det som avgör om en allmän handling ska omfattas av sekretess eller offentlighet  Vi har ingen information att visa om den här sidan.

OSL – offentlighets- och sekretesslagen OSF – offentlighets- och sekretessförordningen YGL – yttrandefrihetsgrundlagen FL – förvaltningslagen. JO – Riksdagens ombudsmän/Justitieombudsmannen JK – Justitiekanslern. HFD – Högsta förvaltningsdomstolen (har ersatt Regeringsrätten) Bestämmelser om den sekretess som gäller för Kemikalieinspektionens verksamhet finns i offentlighets- och sekretesslagen och offentlighets- och sekretessförordningen och därför kan Kemikalieinspektionen inte underteckna en sekretessförbindelse om att inte lämna ut uppgifter ur produktregistret.
Unionen telefonummer

Offentlighets och sekretessforordningen aleksandra waldenström ellervik
skolverket bedomningsstod svenska
mats ahlstrand lnu
fhager donsö
windrose family medicine
näsgård västerås
eva hulting jönköping

Sekretess inom vård och omsorg - Gnosjö kommun

8 § OSL och därmed  1 apr 2014 Detta är en kort introduktion om offentlighets- och sekretesslagen från lagen.nu.